„Актив инвест груп“ ЕООД е дружество, с предмет на дейност строителство и реконструкция на общественообслужващи, жилищни и промишлени сгради, елементи на енергийната и хидротехническа инфраструктура, електрически и ВиК мрежи, изграждане, дизайн и поддържане на екологично стабилни обществени и обслужващи зелени площи.