ЗА ДРУЖЕСТВОТО
„Актив инвест груп“ ЕООД е създадено през 2016г. в град Видин. Дружеството извършва дейности в сферата на строителството, ремонт, реконструкция, инженеринг и вътрешни преустройства на общественообслужващи, жилищни и промишлени сгради, сгради паметници на културата, елементи на енергийната и хидротехническа инфраструктура, ВЕИ, електрически, ВиК и ОВК мрежи, пътна инфраструктура, изграждане, дизайн и поддържане на екологично стабилни обществени и обслужващи зелени площи.

ЕКИП
Компанията се управлява от инж. Радослав Георгиев съвместно с екип от доказани архитекти, инженери, ръководители на обекти и висококвалифицирани специалисти.
Дружеството разполага с квалифициран персонал:
СТРОИТЕЛСТВО:
Архитекти, ландшафтен архитект, архитект с удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство;
Инженери, строителен инженер, електроинженер, машинен инженер, инженер „Пожарна безопасност и защита на населението“;
Технически ръководители, електротехници с V група по електробезопасност при работа до и над 1000V;
Специалисти ВиК, ОВК, кофражисти, арматуристи, зидари, дърводелци, заварчици, мазачи, шпакловчици, специалисти подове и настилки, специалисти гипсокартон, изолации, покривни конструкции;
Водачи на МПС с всички категории, машинисти на пътно- строителна техника;

ПРОЕКТИРАНЕ:
Експерти с пълна проектантска правоспособност:
Архитекти с членство в КАБ
Инженери с членство в КИИП