Актив Инвест Груп ЕООД притежава необходимите ISO сертификати за качество, както следва:

ISO 9001:2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО – Строителство, изграждане, реконструкция и ремонт на жилищни, обществени и промишлени сгради, всички видове пътища, инфраструктурни съоръжения, електрически, водоснабдителни, канализационни, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Изграждане и озеленяване на паркове и градини.

ISO 14001:2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – Строителство, изграждане, реконструкция и ремонт на жилищн, обществени и промишлени сгради, всички видове пътища, инфраструктурни съоръжения, електрически, водоснабдителни, канализационни, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Изграждане и озеленяване на паркове и градини.

ISO 45001:2018 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА – Строителство, изграждане, реконструкция и ремонт на жилищни, обществени и промишлени сгради, всички видове пътища, инфраструктурни съоръжения, електрически, водоснабдителни, канализационни, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Изграждане и озеленяване на паркове и градини.